כנס משיק שנת 2018 - רכש בעידן הדיגיטלי:
חטיבת שרשרת אספקה
ללקוחותיה מתודולוגיות וטכנולוגיות מתקדמות לשיפור שרשרת האספקה החל משלב האסטרטגי, התכנון......
חטיבת הרכש
מספקת ללקוחותיה מתודולוגיות וטכנולוגיות מתקדמות לשיפור ניהול הרכש באמצעות ידע ניסיון ומקצועיות רבות שנים....
חטיבות טכנולוגיות
מספקת ללקוחותיה מתודולוגיות וטכנולוגיות מתקדמות לשיפור ניהול הרכש באמצעות ידע ניסיון ומקצועיות רבות שנים....
חטיבת מיקור חוץ
חטיבת מיקור החוץ מביאה ללקוחות משיק תועלת מיידית בעזרת מומחים מנוסים.

img

משיק - מכרזים מקוונים

משיק שמה לה למטרה לשפר ארגוני שרשרת אספקה ורכש באמצעות טכנולוגיות ומתודולוגיות חדשניות ופורצות דרך. משיק פועלת באמצעות 4 חטיבות: חטיבת שרשרת האספקה, חטיבת הרכש,חטיבת טכנולוגיה וחטיבת מיקור חוץ, במטרה להוביל את לקוחותיה למצוינות עסקית. משיק מציעה ללקוחותיה פתרון כולל, תוך התייחסות לאילוצים הארגוניים והצעת פתרונות אפקטיביים וישימים, לרבות שיפור תהליכים של החברה, מוצריה ושירותיה, שיפור הממשקים והטמעת השינויים בארגון. משיק חותרת להשגת פתרונות מעשיים ויצירתיים בעזרת הכלים המתקדמים ביותר. יעד זה מושג תוך שימת דגש על התרבות הארגונית ועל הגורם האנושי בארגון.

 

x
x