ניתוח עלויות

מטרת ניתוח עלויות

         ניתוח מקיף של כל קטגוריות הרכש בארגון

         ניתוח פוטנציאל החיסכון הטמון בכל אחת מקטגוריות הרכש האפשריות

         החזר השקעה מוכח

         בניית תכנית עבודה לטיפול בכל הקטגוריות

         הפחתת עלויות

 

מה כולל התהליך?

         ראיונות עם מנהלי רכש/ראשי מחלקות/מנהלי תקציב במטרה לאסוף מידע על קטגוריות הרכש

         קבלת נתונים כמותיים על היקפי הזמנות, עלויות, מפרטים וכד'

         ניתוח אילוצים (חוזים, ספק יחיד, עלות  החלפה גבוהה, מפרט ותחרות בקטגוריה)

         השוואה מול קטגוריות רכש דומות

         הצגת פוטנציאל חיסכון או החזר השקעה ( ROI)

         הגדרת תכנית עבודה ליישום ההמלצות תוך שימת הדגש על מסוימים גורמים משפיעים

         יעילות השיפור המוצע

         פשטות ביישום השיפור

         החזר השקעה (ROI)

         שקלול אילוצים ארגוניים

 

 

 

The results are potential savings and spend map

 

 

שלבים

תפוקה

קטגוריות

בחינת סך העלויות

סקירת העלויות

50-60

סיעור מוחות על כל הקטגוריות

פרופיל העלויות

30-45

בחירה מקדימה של קטגוריות המועמדות לעבודה

טבלאות מועמדים

20-25

פירוק קטגוריות אלה לפרטים

פירוק קטגוריה

20

הערכה ראשונית של פוטנציאל החיסכון ועלויות החלפה

טבלת תוצאות

20

מיפוי הקטגוריות

מפות עלויות

20

הגדרת עדיפויות

טבלת עדיפויות

10-15

בניית גל 1 של פרויקטים לביצוע

פרויקט

5-10

התוצאות הן מפת הוצאות וחיסכון פוטנציאלי

 

ניתוח עלויות

 

 

                                                                                     

                                                                                    

x
x