מדדי ביצועים מרכזיים (KPI) ברכש

 

 

תפקיד הרכש בעידן המודרני

בעבר התמקד תפקיד הרכש בפן המקצועי: השלב הראשון היה בחירת הספק, השלב השני כלל תהליך משא ומתן והשלב האחרון היה הזמנות.

כיום אנו עדים לשינוי שהופך את הרכש לגורם משמעותי ומכריע בהצלחת החברה.

לרכש יש משימות אסטרטגיות, שיקולי שיווק, בקרה לוגיסטית, חישובים שונים ועוד, כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן.

 

 

 מדדי ביצועים מרכזיים (KPI) ברכש

 

מאפייני הרכש המודרני

לרכש המודרני מספר גורמים מאפיינים:

         הרכש נתפס כיחידה אסטרטגית עצמה וכמרכז רווח

         הרכש הוא מרכז לתכנון והנדסה

         הרכש המודרני מושתת על התחשבות בשיקולים משפטיים

         התרחבות תחום האחריות של הרכש אל מול הלוגיסטיקה, תכנון ובקרה של ייצור, תכנון אספקה, שירות לקוחות ותמיכה

         תפקוד בסביבה תחרותית שמתאפיינת בשינויים מהירים, אשר מאפשר לרכש לזהות הזדמנויות ליתרון תחרותי ולחיסכון

 

 

על רקע מאפיינים אלה, גובר הצורך ביצירת מערכות בקרה שיסייעו לאמוד את מגוון הפעילויות של ארגון הרכש.

אנו נוהגים לומר - מה שלא נמדד אי אפשר לנהל!

מתודולוגיה של סרגל הישגים מאוזן מספקת כלים ותשובות לשאלות אלה בדרך שיטתית ומבוקרת.

השיטה מכנסת את הארגון כולו בתוך "לוח שעונים", המאפשר לכל מנהל לשלוט על הארגון השלם או על פונקציונליות/מחלקה מסוימת בתוכו, בכל זמן נתון. מצב זה מספק למנהלים מענה מהיר לכל כשל בדרך להגשמת יעדי הארגון.

 

יתרונות

         גישה מאוזנת

         חלוקת אחריות

         תכנון לעתיד

         שיתוף מידע

         יעילות ארגונית

         ניהול יעיל

         התקדמות עקבית

         קיצור לוחות זמנים ומהירות תגובה

         הפחתת עלויות

         בקרה

         שיטתיות וסדר בארגון

 

מהו יישום של מדדי ביצועים מרכזיים (KPI) ברכש?

בדרך כלל, ארגון רכש נמדד ומנוהל על בסיס חיסכון בעלויות, בעוד שבפועל ראוי למדוד כלכליים גורמים נוספים:

·         מדדי תהליך

·         ספקים: איכות הביצוע

·         מדדי שירות: הסכם SLA (לקוחות, ספקים)

·         משאבי אנוש: איכות העובדים, עומס, מקצועיות וכד'

 

כל אלה נועדו להשיג את היעדים של ארגון הרכש. יישום KPI ושימוש בסרגל הישגים מאוזן ברכש ישיגו מדד אובייקטיבי ומאוזן של ארגון הרכש ויסייעו להצלחה וליישום של תכנית העבודה 

 

מדדי ביצועים מרכזיים (KPI) ברכש

 

 נוהל עבודה

         "יריית פתיחה" לפרויקט

         ניתוח נתונים

         בניית ייעוד, חזון ואסטרטגיית ארגון הרכש

         יעדים עיקריים

         יעדי משנה של צוות עבודה

         סנכרון ויישור קו מול יעדים

         גיבוש מערכת יעדים ומדדים ממחושבת

 

 

                                                                 מדדי ביצועים מרכזיים (KPI) ברכש

x
x