28.6.2017 - כנס משיק בנושא אתגרי שרשרת האספקה והרכש בעיני ההנהלה הבכירה

x
x