MIV™-Mashik Inventory Vision™

 MIV™ הינה פלטפורמה לביצוע סימולציה וניתוח מלאי, המאפשרת לנתח נתוני מלאי וכך מסייעת בהפחתת כמויות ובקביעת המלאי האופטימלי עבור כל פריט.

התוכנה מאפשרת למשתמש לחזות את כמות המלאי המיטבית הדרושה עבור כל פריט, בהתבסס על האילוצים וההנחות שהוכנסו למערכת.

הפלטפורמה פותחה על סמך ניסיון רב שנים שנצבר בתחום ניתוחי המלאי, דרך הטמעות מוצלחות של מודלים לניהול מלאי.

 

יתרונות השימוש

         צמצום המלאי

         נקודת החלטה עבור כל פריט

         מודלים מדויקים של תחזית

 

תכונות:

         מודלים של TSL ו- EOQ עבור כל פריט (ABC)

         הנחות ואילוצים שהותאמו ללקוח

         ממשק למערכות ERP

•         ממשק משתמש ידידותי ונוח

 

 

 MIV™-Mashik Inventory Vision™

x
x