דוגמאות לפרויקטים

הקטנת עלויות ניקיון

נושא זה הוא אחד הנושאים המאתגרים והמורכבים. בחברות רבות עלויות אלו הן עלויות גדולות וקשיחות וקשה לצמצם אותן ללא פגיעה ברמת השירות.
בפרויקט שמשיק בצעה בחברה בפריסה ארצית, משיק כתבה מפרט המגדיר את הדרישות,רמת השירות, חומרים ואת התפוקות המצופות.
הרעיון לקבל הצעות מחיר הקשורות לתפוקות ורמת השירות. את התשומות יתמחר הספק על פי ניסיונו תוך הלימה לרמת השירות המוגדרת. התוצאה בדרך כלל הורדה משמעותית בעלויות
וכך גם בפרויקט זה.


הורדת עלויות מלאי אחזקה

כאן התבקשה משיק לבחון כיצד יש להוריד את המלאים של מחלקת האחזקה מבלי לפגוע ברמת המוכנות של מתקני הייצור.
דילמת המלאי הינה דילמה מוכרת שיש בה 2 משתנים הקובעים את גובה רמות המלאי. רמת שירות (זמן מענה לצורך) – ככל שזמן המענה קצר רמת המלאי עולה ולהיפך כככל זמן התגובה למענה נמוכה ניתן להוריד את רמות המלאי.
בפרויקט זה הבדיקה הצריכה להבחין בין הצרכים של פריטי המלאי השונים ,ואז למדל ולבנות את המודל המתאים.
בניית המודל  המתאים ושינוי שיטות העבודה יצרו ירידה במלאי של כ-10%.


אבחון רכש בחטיבה אירופאית

במקרה זה משיק נתבקשה לבצע סקירה על תהליכי העבודה ברכש בחטיבה הפועלת באירופה בתחום הקמעונאות במטרה להוזיל את עלויות ההרכשה. בבחינה עלו בין היתר ממצאים מרכזיים:
הסכמים עם מודלים שגויים, איכות ספקים , חוסר מדידה, הגדרות מוצר לא נכונות, תחזיות שגויות

x
x