משרדים

משיק ישראל

רחוב גלגלי הפלדה 6

ת.ד. 4007

הרצליה 46722

טל. +972 9 9506711

פקס +972 9 9506722

info@mashik.com

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

משיק ארה"ב

28015 SMYTH DRIVE

VALENCIA, CA 91355

טל. +972 9 9506711

פקס +972 9 9506722

info@mashik.com

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

משיק פולין

Dariusz Siwek
 ul. W. Bartniaka 25C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 Warsaw
M: +48 502 416 387

dariusz.siwek@siweklogistics.com

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

משיק טכנולוגיות בע"מ

מת"מ, בניין 15,

חיפה

טל. +972-9-9506711

office@mashik.com 

x
x